Chào đón quý vị đến với Relationships Australia (Qld)

Relationships Australia (Qld) là một cơ quan hàng đầu cung cấp các dịch vụ hỗ trợ mối quan hệ cho các cá nhân, gia đình và cộng đồng.  Mục đích của chúng tôi là hỗ trợ tất cả những người sống ở Úc có được những mối quan hệ tốt và được sự tôn trọng. 

 

Chúng tôi là một tổ chức Úc phi lợi nhuận, đặt cơ sở trong cộng đồng và không có sự sáp nhập tôn giáo.  Các dịch vụ của chúng tôi là dành cho tất cả mọi người trong cộng đồng, không phân biệt tín ngưỡng tôn giáo, tuổi tác, phái tính, thiên hướng tình dục, lựa chọn lối sống, nguồn gốc văn hóa hay hoàn cảnh kinh tế.

 

Các mối quan hệ có tác động đến sự an lạc và sức khỏe của chúng ta.  Khi phải đương đầu với những khó khăn trong mối quan hệ, chúng tôi tại Relationships Australia (Qld) có thể hỗ trợ quý vị với những dịch vụ của chúng tôi như tư vấn cá nhân và đôi lứa, các vấn đề về cờ bạc và dịch vụ giúp đỡ, tư vấn nạn nhân, hòa giải tranh chấp gia đình và một loạt các dịch vụ hỗ trợ gia đình và cộng đồng và chương trình giáo dục.

 

Sắp xếp một cuộc hẹn

Nếu quý vị không thạo tiếng Anh, chúng tôi có thể sắp xếp một thông dịch viên chuyên nghiệp của ngôn ngữ quý vị yêu cần.  Hãy gọi chúng tôi qua số 1300 364 277 và cho biết quý vị nói tiếng gì – chúng tôi sẽ thể sắp xếp một thông dịch viên chuyên nghiệp ngay cho quý vị.  Một khi đã tìm được một thông dịch viên chuyên nghiệp, chúng tôi có thể bắt đầu tìm hiểu có thể giúp quý vị như thế nào.   Quý vị không phải chịu phí gì cho việc này.  Cuộc nói chuyện của chúng tôi để trả lời các thắc mắc của quý vị luôn luôn được thực hiện một cách có tôn trọng để ghi nhận ngôn ngữ gốc của quý vị.

 

Đến buổi hẹn

Sau khi có được thông tin liên quan và nếu muốn gặp bất cứ một chuyên gia nào của chúng tôi, cuộc hẹn của quý vị sẽ được sắp xếp với một thông dịch viên thích hợp cho tất cả các buổi hẹn quý vị cần.  Chúng tôi sắp xếp thông dịch viên cho quý vị miễn phí. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi quyết tâm cải thiện sự tiếp xúc với quý vị bằng cách làm việc với một thông dịch viên chuyên nghiệp.   Chúng tôi đảm bảo những người không biết nói tốt tiếng Anh vẫn được cung cấp dịch vụ đầy đủ một  cách công bằng và được tôn trọng.